Midtfyns Konsort

Midtfyns Consort 3
Ved gudstjenesten søndag d. 6. april blev kirken fyldt af spændene og blid musik fra 11 blokfløjter.Midfyns Consort er et træblæserensemble med 11 musikere og en dirigent. Alle musikere spiller på blokfløjte i mange forskellige udformninger - fra de almindelig kendte små blokfløjter, som mange måske har øvet sig på i skoletiden til store basfløjter samt nogle fikanterede fløjter, som er inspireret af orgelpiber, idet de indeholder kanaler, så lyden har lang vej, og tonen dermed blir dybere.

Musikken stammer fra Middelalderen, Renæssancen og enkelte nyere værker.
Ved Gudstjenesten blev spillet følgende værker:

Præludium: "Mirabile mysterium"
Fællessalme: DDS 721 "Frydeligt med jubelkor" (akk.)
Musikstykke: "Puisque vous estez campieur"
Fællessalme: DDS 72 "Maria hun var en jomfru ren" (akk.)
Motet: "Virgo Celesti"
Fællessalme: DDS 12 "Min sjæl, du Herren love" (akk.)
Musikstykke: "Un cavalier de Spagna-Tant que vivrai"
Fællessalme: DDS 108 "Lovet være du, Jesus Krist" (akk.)
Postludium: "Tentalora I + II"