Valgmenighedens egne billeder

Udstillingen i Kirkehuset:
I øjeblikket er væggene prydet af kirkens egne billeder, som er en skønsom blanding af nyt og gammelt – originaler og kopier.
Selv om det ser temmelig uorganiseret ud, er der en mening med galskaben, idet der til hvert enkelt billede knytter sig en historie, enten i form af motiv eller fordi billedet er foræret til os af givere, som har syntes, at netop dette billede måtte have sin naturlige plads i forbindelse med kirken.
Vi har mange af den slags billeder og de vil komme frem af gemmerne og veksle med de udstillinger af gode kunstneres værker, som vi har året igennem.
Selma Mouritsen har, i det sidste kirkeblad, skrevet om "Påsken i nutidig kirkekunst" og de billeder og altertavler, som der refereres til, har Selma fotograferet og hængt op på den ene væg i kirkehuset. Det er gode eksempler på nyere og meget spændende kirkekunst - måske kunne billederne være inspiration til besøg i kirkerne, hvor de findes, når man er på udflugt i den danske forårs – og sommernatur. L.A.