Vielse

Ved vielse henvender man sig til præsten og aftaler et tidspunkt for vielseshandlingen. Der aftales også et tidspunkt for en samtale med præsten. Denne samtale kan foregå i eget hjem eller i præstegården efter ønske. Her gennemgås alt det praktiske vedr. vielsen og vielsesritualet gennemgås. Desuden taler præsten med brudeparret om forventninger, livshistorie og andet relevant og spændende.

brullupsbillede

Inden vielsen skal brudeparret anskaffe sig en prøvelsesattest/ægteskabserklæring. Det sker ved at rette henvendelse på kommunekontoret i den kommune, hvor man bor. Prøvelsesattesten må højst være 4 måneder gammel i forhold til vielsestidspunktet.