Årsmøde/Generalforsamling

KategoriArrangement
Last Date
22 September 2020 19:00 - 22:00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Pkt. 1:              Valg af ordstyrer.

Pkt. 2:              Valg af stemmetællere.

Pkt. 3:              Formandens beretning.

Pkt. 4:              Regnskab og budgetforslag.

Pkt. 4 A:             Forslag til vedtægtsændringer.

Pkt. 5:             Valg til menighedsrådet, på valg er:

                         Lene Isager, genopstiller.

                         Esben Jensen, genopstiller.

Pkt. 6:             Valg af suppleanter:

                         Niels Nyholm.

                         Mette Quist.

                         Inge Feldingbjerg.

                         Kirsten Abildskov.

Pkt. 7:            Valg af revisor, på valg er:
                        Bjarne Isager.  
                         
Pkt.  8:           Behandling af indkomne forslag.

Pkt.  9:            Eventuelt.