Årsmøde/Generalforsamling

KategoriArrangement
Dato
22 September 2020 19:00 - 22:00

I skrivende stund er vores samfund endnu præget af forsigtighed på grund af Coronakrisen.
For at fortsætte den gode udvikling med stadig mindre smittespredning skal vi overholde
de retningslinjer, vi får fra myndighederne, også når det handler om at forsamles om for
eksempel en generalforsamling / et årsmøde i valgmenigheden.
Vi tror på, at når september lyser med al eftersommerens skønhed, så kan vi byde
hinanden velkommen til møde på forsvarlig vis for at afvikle generalforsamlingen.

Programmet for generalforsamlingen og dagsordenen med tilhørende punkter er
identisk med det, der er oplyst i kirkebladet ”Forår 2020”. 
Hvis man mangler kirkebladet ”Forår 2020”, ligger det i kirke og kirkehus. Vi skal tale om
2019 og selvfølgelig mest om alt det, vi ønsker for fremtiden.

Menighedsrådet glæder sig til endelig at kunne byde ”Velkommen” til vores
vigtige årlige møde – og forhåbentlig uden begrænsninger i antal og afstand.
På menighedsrådets vegne, Lone Arntzen.