Store Årsmøde

KategoriArrangement
Dato 06 Juni 2020 00:00

Årsmødet 2020 i foreningen af Grundtvigske Valg –
og Frimenigheder.
Med 100-året for Genforeningen kan Årsmødet naturligvis
kun ligge i Rødding og Bovlund, der er gået sammen om et
fornemt program i weekenden den 6.-7. juni.
Glæd jer til et besøg i Skibelund Krat, to aktuelle foredrag
ved Grænseforeningens Knud Erik Therkelsen og historiker
Jørn Buch, Genforeningskoncert med Zenobia og
museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen, og sidst, men
ikke mindst, gudstjeneste i Bovlund kirke med Sten Kaalø.
Desuden er der en dejlig festmiddag lørdag aften med diverse
indslag og solnedgangstur på højskoleengen i Rødding.
Det er vel et årsmødeprogram, som er et passende
led i fejringen
af genforeningen!
Årsskrift, program og tilmeldingsblanket ligger i kirken
inden Påske og på foreningens hjemmeside senest den 1.
april. Lad os følges ad – det bliver en festlig weeken