Fællesgudstjeneste

KategoriGudstjeneste
Dato
01 Juni 2020 11:00 - 15:00

Helligånden holder åbent hus…
Velkommen til 2. pinsedagsgudstjeneste i Vejstrup Valgmenighed
 i fællesskab med nabokirkerne Oure – Vejstrup – Lundeborg, Gudme
– Gudbjerg – Brudager og Hesselager.
Er vejret til sommerkjoler og stråhat, holder vi gudstjenesten
i Lunden under åben himmel med Anders Carlsson som
prædikant og med deltagelse af personalet fra alle kirkerne.
I tilfælde af regn og/eller for megen blæst er vi i kirken.
Gudstjenesten er for hele familien, og efter gudstjenesten er
der mulighed for, at man kan nyde sin medbragte frokost i
det grønne eller indendørs – og menighedsrådene er værter
for fælles kaffe/te og kagebord. Nærmere information vil
ligge på kirkernes hjemmesider i løbet af foråret.
På menighedsrådets vegne Lone Arntzen