"Krigere uden våben" - Danmark under besættelsen Beskrevet af digtere, tegnere og folkevid, akkompagneret af fællessange fra Højskolesangbogen.

KategoriArrangement
Dato
02 April 2020 19:30 - 21:30

Arrangementet er udsat. Dato oplyses senere

Beskrevet af digtere, tegnere og folkevid
- Akkompagneret af fællessange fra Højskolesangbogen

I år er det 80 år siden, at Danmark blev besat, og det er
75 år siden, at Danmark atter blev befriet. Det vil vi gerne
markere med et arrangement, der fremhæver dem, man
kunne kalde "krigere uden våben", dvs. de, der øvede
modstand mod besættelsesmagten ved hjælp af ord og
billeder - og gennem humor, satire og fællessang.
"Krigere uden våben" er også titlen på en digtsamling,
der udkom midt under besættelsen. Anders Carlsson
vil læse en række digte af forskellige danske forfattere/
lyrikere fra denne periode.
Digtoplæsningen vil blive suppleret med kommentarer
og illustrationer fra tidens "modstandskunst" og folkevid
ved Steen Pilgaard Toft. Undervejs i forløbet vil vi synge
(fællessang) et udvalg af de sange fra Højskolesangbogen,
der falder ind under temaet.
Andre Isager akkompagnerer på klaveret. Arrangementet
slutter med digte, sange og billeder fra den nærmeste tid
efter befrielsen.
Steen Pilgaard Toft