"Vorherre Bevares"

KategoriArrangement
Last Date
23 Januar 2020 18:00 - 22:00

Vorherre Bevares!?
”Hvad er religionernes relevans i et moderne samfund?”
Nogenlunde sådan lød et af spørgsmålene, da konfirmanderne og deres forældre mødtes første gang i forbindelse med
årets konfirmandforberedelse. Et spændende spørgsmål,som os, der var til stede, blev enige om at tage op til videre
diskussion og debat på et senere og passende tidspunkt.
Dét tidspunkt bliver torsdag den 23. januar kl. 18.00 og stedet bliver Kirkehuset. Titlen på arrangementet er ”Vorherre
Bevares!?”, forstået som et åbent spørgsmål om, hvorvidt religion/kristendom overhovedet har sin naturlige og berettigede
plads i et oplyst og moderne samfund.
Arrangementet er ikke kun rettet mod vordende konfirmandforældre, men også mod alle, der har mod og lyst til
at vende livets store og spændende spørgsmål i et åbent og givende forum.
Vi begynder med fællesspisning og går derefter direkte videre til diskussion om emnet, efter et kort oplæg fra undertegnede.
AC