Halfdanaften

KategoriArrangement
Last Date
18 Januar 2022 19:00 - 22:00

Arrangementet er udsat til 3. marts, hvor anden afdeling er planlgt.
Dato for anden afdeling oplyses senere.

Denne første del af Halfdan Rasmussen-arrangementet vil lægge hovedvægten på digterens mere alvorlige side. Aftenen vil bestå i oplæsning af udvalgte digte fra hele hans aktive karriere - heraf en del digte fra hans tidlige periode. Digte fra hans første fire digtsamlinger (1941- 1946) 'Soldat eller menneske', 'Det lukkede ansigt', 'Digte under besættelsen' og 'Korte skygger' er så godt som fraværende i den senest udgivne store antologi med Halfdan Rasmussens digte. Desuden vil vi synge nogle af hans sange fra Højskolesangbogen (fællessang). Afvekslende med digtoplæsningen og fællessangen vil der også blive fortalt lidt om Halfdan Rasmussens forfatterskab.

Anders Carlsson, André Isager og Steen Pilgaard Toft