Generalforsamling/årssmøde

KategoriArrangement
Dato
14 Juni 2021 19:00 - 22:00

Vejstrup Valgmenighed afholder Generalforsamling / Årsmøde
Mandag d. 14. juni 2021 kl. 19.00 I kirken ,Brudagervej 6, 5882 Vejstrup Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen med vedtagelse for øje, må være formanden skriftligt i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen
Vedtægter og dagsorden kan fås ved henvendelse til formanden og findes desuden på kirkens hjemmesiden.
Eventuelt indkomne forslag vil kunne ses på kirkens hjemmeside i ugen op til Generalforsamlingen.
Selv om der er lempet på restriktionerne, tager vi forsat hensyn til hinanden og holder afstand, bruger mundbind, når vi bevæger os rundt i kirkehuset. www.vejstrupvalgmenighed.dk
Menighedsrådet