Halfdan Rasmussen

KategoriArrangement
Dato
21 Januar 2021 19:00 - 22:00

Arrangementet er udsat - ny dato oplyses senere

Som en slags udløber af digtarrangementet 'Krigere uden
våben' har vi planlagt en aften med Halfdan Rasmussens
digte, hvor hovedvægten er lagt på digterens mere alvorlige
side. Aftenen vil bestå af oplæsning af udvalgte digte
fra hele hans aktive karriere - heraf en del digte fra hans
tidlige periode, der næsten er fraværende i senere udsendte
digt-antologier. Desuden vil vi synge nogle af hans sange
fra Højskolesangbogen (fællessang) foruden andre af hans
sange – bl.a. nogle, som Andre Isager har sat melodi til.
Afvekslende med digtoplæsningen og fællessangen vil der
blive fortalt lidt om Halfdan Rasmussens forfatterskab.