Børn og unge

 Konfirmandhold

Konfirmand-forberedelse i Vejstrup Valgmenighed

...om tro, engagement og dannelse!

konfirmander 2018

Nærværende atmosfære.
Spændende undervisning.
Sang og musik. Kunstprojekter.
Små og store spørgsmål diskuteres.
Teaterprojekt.
Overnatning i kirken med spisning og gode film.
Spændende teater- og koroplevelser.
Fortrolighed med gudstjenesten og kirkerummet.
Deltager på skift i det praktiske i forbindelse med en gudstjeneste.
Arrangerer bibelbanko og andre sjove tiltag.
Konfirmandtur til spændende egne af Danmark med overnatning.
Eftermiddagsture i nærområdet.
Dannelsestur til Rom, Skotland eller Berlin/Wittenberg.
Møder andre religioner, f.eks.buddhisme, jødedom og islam.

Vores konfirmandhold består hovedsageligt af konfirmander fra friskolerne i Oure og Øster Aaby og desuden kommer der konfirmander fra de lokale folkeskoler. Der er indskrivning/tilmelding af kommende konfirmandhold umiddelbart før sommerferien. Se nærmere på hjemmesiden, så snart endelig dato for indskrivning bliver fastsat. Er konfirmanden ikke medlem af valgmenigheden før forløbet, bliver konfirmanden medlem ved selve konfirmationshøjtideligheden.

Ud over det almindelige fællesskab omkring konfirmandforberedelsen, følger mange fælles oplevelser i løbet af det år, konfirmanderne "går til præst": filmaftener med overnatning i Kirkehuset, besøg relevante steder "ud-af-huset" (kirker, teatre, andre trossamfund, f.eks. baptistkirke, muslimske moskeer og buddhistiske templer), tur af længere varighed til rejsemål enten her i landet eller udlandet filmaftener, spontane arrangementer med forældre, projektforløb og meget andet.

konfirmandmaleri 1  konfirmand engel 1

Konfirmandåret 2016/17
Konfirmandtimerne foregår følgende tider:
Inden efterårsferien (uge 41) aftales tidspunkt for konfirmandtimerne
alt efter, hvordan konfirmandernes skemaer ser ud på
de forskellige skoler. Timerne vil typisk ligge hen på eftermiddagen
en fast dag i ugen. Mellem efterårsferien og påskeferien
ligger konfirmandtimerne hver tirsdag i tidsrummet fra ca. kl.
8.15 til ca. kl. 9.45. Efter påskeferien aftales konfirmandtimerne
igen alt efter, hvordan konfirmandernes skemaer ser ud.
Blandt mange andre aktiviteter er følgende allerede planlagte:
Søndag den 4. september kl. 18.00: Intro-gudstjeneste.
Fredag den 6. april – onsdag den 12. april: konfirmandernes
tur til Berlin. Lørdag den 13. maj kl. 10.00: konfirmation i valgmenighedskirken.

Minikonfirmandholdet udgør en uundværlig del af hverdagene i valgmenigheden. Minikonfirmand kan man gå til, hvis man går i 3. eller 4. klasse i en af de lokale friskoler eller folkeskoler. Alle medlemmer med børn i "minikonfirmandalderen" får i øvrigt besked om tidspunkt og forløb for undervisningen. Dette for at sikre, at børn af medlemmer, der ikke lige bor i nærheden, også får mulighed for at gå til minikonfirmand.
Det er ikke en forudsætning for deltagelse i minikonfirmand, at man er medlem af valgmenigheden. Alle børn er meget velkomne!
Minikonfirmandundervisningen foregår primært i og omkring Kirkehuset en gang om ugen efter skoletid i et forløb på 12-15 gange i løbet af vinterhalvåret. Undervisningen følger skolernes ferieplaner.

Konfirmandhold 2019

Mexicobesøg
Mexico 5

Mexico 4

Mexico 1

Mexico 2

Mexico 3

Konfirmandernes berlintur 2019 Indtryk

Berlin 2019 1

Berlin 2019 2

Berlin 2019 3

Berlin 2019 4

Berlin 2019 5

Berlin 2019 7

Berlin 2019 8

Berlin 2019 6

Berlin 2019 9

Berlin 2019 10

Berlin 2019 11

Berlin 2019 12

Berlin 2019 13

Berlin 2019 14

Berlin 2019 15

Berlin 2019 16

Berlin 2019 17

Berlin 2019 18

Berlin 2019 19

Berlin 2019 20Konfirmandernes Berlintur 2017

Vi har haft en fantastisk tur, og vi har set og oplevet så meget. En af de gode ting ved denne tur var, at vi selv skulle fortælle noget dernede, så det ikke kun var Anders, der fortalte. Vi skulle i grupper fokusere på et bestemt emne og fortælle de andre om det ved de forskellige steder. 
Vi skulle tidligt op, da det var dagen, hvor vi skulle af sted. Busturen til Berlin var meget lang. Det tog 7 - 8 timer, men vi fik tiden til at gå med at spille kort og snakke, og nogle af os så film. Vi glædede os alle sammen meget, men vi var også meget trætte, da vi nåede frem til vores hotel. Vi så East Side Gallery, som er en del af Berlinmuren, hvor kunstnere fra hele verden ”havde fået” et stykke mur, som de måtte male og lave graffiti på. 
Vi fik en rundvisning i ”Reichstag,” hvor der var en masse mennesker. Vores guide fortalte bl. a. om forskellene mellem Øst- og Vestberlin. Meget spændende. Om søndagen skulle vi til Wittenberg. Det er 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på Slotskirken i byen. Vi besøgte også et museum, der handlede om Luther, og så så vi selvfølgelig også Die Stadtkirche, hvor Luther var præst. Den kirke var utrolig flot indeni. 
En af de ting, som var meget sjov, var Checkpoint Charlie. Det var en af de gamle grænseovergange mellem Øst- og Vestberlin Her kunne man få stemplet sit pas, som man gjorde dengang. Man kunne også få taget billeder af nogle mennesker, der gik klædt som dengang. Vi besøgte DDR-museet. Det var et meget interessant museum. Det viste, hvilke ting man havde, mens Berlin var delt. Museet var også meget sjovt for os unge. Der var bl.a. en Trabant, som var en bil, man havde  dengang. Vi kunne komme ind i bilen og sidde og styre den. Vi så mindesmærket over de mange jøder, som blev dræbt under 2.Verdenskrig. Mindesmærket var nogle store og små betonklodser, som var stillet op. Det var både meget enkelt og flot. Der var 2711 betonklodser i alt. Mindesmærket var tegnet af arkitekten
Peter Eisenman. Vi var selvfølgelig også inde i Gedächtniskirche, også kaldet ” Læbestiften og Pudderdåsen.” Den nye kirke minder overhovedet ikke om en normal kirke. Den er meget anderledes, men den er meget flot. Den er helt ”oplyst” af blå mosaikker, og den har Jesus som den opstandne Jesus og ikke som den Jesus, der hænger på et kors.
 Den sidste aften fik vi is. Anders havde lovet, at vi skulle have is, inden vi tog fra Berlin, og da vi skulle med bussen hjem, havde Anders købt ”Donuts,” og med disse ”Donuts” skulle vi også fejre, at en af konfirmanderne havde fødselsdag dagen efter, vi var kommet hjem. De smagte rigtigt godt. Da vi kom til Vejstrup, blev vi mødt af forældre og søskende, som havde lavet mad til os. Vi skulle alle spise i kirkehuset. Det var en rigtig hyggelig afslutning på vores tur. Vi var alle sammen meget trætte, så vi trængte også til at komme hjem og sove i vores egne senge. Vi har haft en uforglemmelig oplevelse i Berlin og Wittenberg.
Freja og Emil Yao Luther

engel 1     engel 2 2

 

Mini- og juniorkonfirmationsundervisning

Både minikonfirmationsundervisningen og juniorkonfirmandundervisningen her i Vejstrup valgmenighedskirke ligger på tirsdage.
Den første tirsdag i hver måned er der juniorkonfirmationsundervisning fra kl. 15.00 til kl. 17 00/ 18.00, og minikonfirmationsundervisningen ligger på de øvrige tirsdage fra kl. 15.00 til kl. 16.30.
Vi indbyder derfor minikonfirmander i 3. og 4. kl. og juniorkonfirmander i 5. og 6. kl. fra bl.a. Oure friskole, Øster Åby friskole og andre skoler tirsdag eftermiddag i perioden fra uge 43. Minikonfirmandundervisninger slutter til fastelavn, og juniorkonfirmandundervisningen slutter til påske 2018. Det er gratis at deltage, men transport til og fra ” konfirmandtimerne” arrangeres af forældrene.
Vi glæder os til at se jeres børn og håber, at de vil få nogle både sjove, hyggelige og indholdsrige timer sammen med os,
Elsemarie Hoffmann og Anders Carlsson.

Juniorkonfirmandhold
Hvert år udtrykker mange af minikonfirmanderne stor lyst til at fortsætte, når de rykker op i 5. klasse. Vi har derfor startet et forløb, vi kalder "juniorkonfirmand", hvor 5. og 6. klasserne får mulighed for at være sammen en gang om måneden efter skoletid. Til juniorkonfirmand tager vi først og fremmest ud på oplevelse sammen, og derfor vil de enkelte undervisningsforløb strække sig over det meste af eftermiddagen.
Det er ikke en forudsætning for deltagelse i juniorkonfirmand at man er medlem af valgmenigheden. Alle børn er meget velkomne.

Årets mini- og juniorkonfirmander 2016
Så er det igen tid til ”minikonfirmandtimer” i Vejstrup Valgmenighedskirke. Vi hører bibelhistorier og andre gode fortællinger.
Vi synger, maler og tegner og laver skuespil, og nogle gange tager vi på oplevelsesture rundt i omegnen. Børnene bliver
forberedte på meget af det, de kommer til at stifte bekendtskab med, hvis de til sin tid vælger at gå til konfirmationsforberedelse
i Vejstrup Valgmenighedskirke. Vi indbyder 3. kl. og 4. kl. på Oure Friskole og Øster Åby Friskole en eftermiddag om ugen i perioden
fra uge 45 til og med uge 13.


Mini-konfirmand-undervisningen begynder tirsdag den 25. oktober kl. 14.30 og slutter kl. 16.00. Undervisningen foregår i Kirkehuset på
Brudagervej i Vejstrup (lige ved siden af Valgmenighedskirken).


Det er også tid til ”juniorkonfirmandtimer”. Den første undervisningsgang er i år torsdag, den 3. november kl. 14.30. Vi indbyder
5.kl. og 6. kl. på Oure Friskole og Øster Åby Friskole en eftermiddag om måneden i perioden fra november 2015 til og
med april 2016. Vi mødes i Kirkehuset på Brudagervej i Vejstrup. Undervisningen slutter ved 17–18-tiden. ”Juniorkonfirmandundervisningen”
strækker sig over flere timer, da vi oftest er på oplevelsesture i omegnen. Det er gratis at deltage, men transport til og fra ”junior-
og minikonfirmandtimerne” arrangeres af forældrene. Det er ingen forudsætning, at I er medlemmer af valgmenigheden,
for at jeres børn kan deltage. Alle er meget velkomne. Der bliver serveret boller, kage eller frugt samt saft hver gang.
Tilmelding foretages på nedenstående telefonnumre eller mails. Gerne inden første undervisningsgang, men man kan
dog fint nå at tilmelde sig på selve dagen. Skulle I have spørgsmål til det skrevne, er I meget velkomne til at kontakte os.
Vi glæder os til at se jeres børn og håber, at de vil få nogle både sjove og indholdsrige timer sammen med os.
Mange gode sommerhilsener
Anders og Elsemarie

Dåb
Ved dåb i valgmenigheden modtager dåbsbarnet en lysestage i dåbsgave. Denne stage indgår som en del af selve dåbshandlingen. Når dåbsbarnet er 2-3 år gammelt, vil det sammen med sine forældre modtage en invitation til en særlig dåbsfest, hvor det får skænket en CD med salmer.
Hvad angår de mere formelle oplysninger vedr. dåb, se "Dåb" under kirkelige handlinger.

dåbsstage

Udpluk af arrangementer:

Konfirmanderne 2016

konfirmander 2016 lille

 

Konfirmandernes tur til Rom

SAM 2262   Rom 2

rom 3   rom 4

rom 5   rom 6

rom 7   rom 8

Jonas og hvalen:
Minikonfirmanderne deltog i Fastelavnsgudstjenesten søndag d. 7. februar 2016

Jonas er en dreng, der fik en opgave af Gud. Han skulle gå til byen Nineve og fortælle indbyggerne , at de skulle opføre sig ordentligt, for ellers ville Gud ødelægge byen. Jonas blev bange for opgaven og skyndte sig om bord på et skib for at komme væk fra Gud.  Men kan man flygte fra Gud ? 

 

Kom og se skuespillet på søndag, og I vil møde både Jonas, hvalen, kaptajnen og selveste Gud. Det er førte gang i verdenshistorien og i Vejstrup valgmenighedskirke, at Gud kommer ”på besøg ”. Et helt fantastisk besøg.

Jonas og hvalen 1   Jonas og hvalen 2   Jonas og hvalen 4

 

Berlin:
Det har handlet om mure. Det har handlet om angst. Og så har det handlet om at bryde mure ned og om at

overvinde angsten. Kirkebladet er i denne udgave fyldt med billeder fra konfirmandernes
tur til Berlin. En tur, hvor vi blev konfronteret med et helt enestående og levende byrum - og hvor vi mødte
mennesker med en helt særlig historie i det byrum – et byrum, hvor det mest nærværende
på en forunderlig måde er det, der IKKE er mere. Nemlig muren. For 25 år efter murens fald fylder muren
stadig meget i berlinernes, ja i alle tyskeres bevidsthed, og alles historie er på den ene eller anden måde
stadigvæk knyttet til muren. Det talte vi meget om på turen, ud over så meget andet, der har med angst,
tro, tvivl, fortvivlelse, fordomme og drømme at gøre. Drømme, ja.

For turen til Berlin viste også - blandt meget andet - at enhver mur, bygget op mellem mennesker, samtidig
kan vække drømme og håb. Håb og drømme om, at der på den anden side af muren findes et menneske,
eller måske mange mennesker, der lige som én selv længes efter at kunne mødes uden barrierer eller fordomme
– hvad enten det er mødet med et nyt og ukendt og fremmed menneske, eller det er mødet med et menneske,
man i årtier har været tvunget til at leve adskilt fra.
Så vi gik omkring i Berlin og drømte og undredes og lyttede til historier – og en af os, Emmy, tog også en lang
række billeder. Dem kan kirkebladets læsere nu i fællesskab glæde sig over, for de pryder en god del af bladet.
Lad billederne være en påmindelse om, at der hver eneste dag bygges barrierer og mure op mellem
mennesker – men lad også billederne være til inspiration som en bekræftelse på, at der hver eneste dag drømmes
og længes og brydes mure ned.
I den storslåede film, The Wall, som konfirmanderne beskæftigede sig med en filmaften i vinterens løb, ser vi i
slutningen af filmen den hadefulde Pink spærret inde på bunden af en brønd. Alt liv er ved at flyde ud af ham,
og vi fornemmer, at hadet i hans hærgede og blege krop ikke har nogen kræfter til at holde sammen
på ham længere. Og så er det, at dommen falder. I filmen vist i en tegneseriesekvens. Vi ser en frygtindgydende
dommer tage til orde overfor den ynkelige Pink, der nu er fuldstændigt spærret inde bag sin mur. Og dommen
lyder sådan her: ”Siden, min ven, du nu har afsløret din dybeste frygt – (nemlig frygten for at blive forladt) –
dømmer jeg dig til at blive udstillet blandt dine ligemænd.”. Så Pink bliver dømt til at stå frem for medmennesket
uden nogen barriere imellem. Og dét er så selve dommen: ”Tear down the wall! (bryd muren ned!)”. Then we take Berlin…
Muren bliver sprængt i tusinde stumper og stykker. Det er ødelæggelse og befrielse i ét brag. Det er nedbrydning og
opbyggelse på én og samme tid. Muren falder, og i filmens slutscene ser vi, hvordan en flok børn går rundt og leger og
rydder op i resterne – og som en del af legen kører de murbrokkerne væk. Sangen, der ledsager os i den scene,
handler om, hvordan der altid går én eller flere rundt derude, som husker dig og virkelig elsker dig. De går frem og
tilbage uden for muren – din mur – og gør hver for sig alt, hvad de kan, for at nå ind til dig. Sangens sidste ord
lyder: ”Nogle af dem vakler og falder. For når alt kommer til alt, så er det ikke nemt at banke ens hjerte ind mod én
eller anden skør fyrs mur.”....tear down the wall…
AC

 

Konfirmandgudstjeneste

Fredag d. 20 februar var vi nogle forældre, søskende, bedsteforældre samt nogle få
fra menigheden, der havde en utrolig dejlig oplevelse.
Vores lille konfirmandhold holdt en fantastisk dejlig, spændende og inspirerende gudstjeneste – en gudstjeneste med titlen " Vis mig dit ansigt " – en gudstjeneste som fortalte en masse om, hvordan vi som mennesker tror og tænker ikke blot om hinanden men også om os selv.
Virkelig stof til eftertanke – og samtidig udført af disse unge mennesker med stor alvor og indlevelse.
Ved kaffen i kirkehuset efter gudstjenesten sad jeg og blev lidt ked af det ikke kun på de unge menneskers vegne, men også ked af det på menighedens vegne. Hvorfor er det, at vi ikke kan forstå, hvorfor de unge ikke kommer i kirken så ofte? Hvorfor er det, at vi ikke bakker de unge op, når de tager deres opgave alvorligt og holder en givende gudstjeneste? Svarene kan være mange, men mon ikke vi "voksne" kirkegængere skulle se lidt indad og i fremtiden bakke op om de unges arrangementer, så vi viser dem, hvor stor pris vi sætter på deres deltagelse i kirkens dagligdag.
Lene Isager

konfirmand masker

                                            konfirmand masker 2     konfirmand maskerk3

Besøg på ARoS januar 15.

Aros 1  Aros 2

Juniorkonfirmanderne besøger Noas Ark

Noas ark 4  Noas ark 1

Noas ark 2  Noas ark 3

Børnehavejul 2014

Børnehavejul 14 1  Børnehavejul 14 6

 

Børnehavejul 14 5  Børnehavejul 14 3

På københavnertur med Juniorkonfirmanderne foråret 14.

Jeg var så heldig at blive inviteret med på Juniorkonfirmandernes tur til Kbh. d.4.og 5.april.
Elsemarie H., Anders og jeg var på banegården i Nyborg – i meget god tid – så vi kunne tage godt imod "ungerne" og kl.16.40 "futtede" vi mod eventyret. Vi begyndte selvfølgelig som man gør på en ordentlig togtur, med sammenligning og spisning af den medbragte mad og falbydning af lækkerier.
Efter at have inspiceret sovestedet,(hos Marie og Bo, Anders og Annes gode venner) og deponeret bagagen, indtog vi storbyen.
Jeg har boet der i 10 år i min grønne ungdom og kommer der jævnligt, men har aldrig set så meget, på så kort tid, i så godt selskab som på denne tur!
Anders førte an i H.C. Andersens fodspor og vi mødte både Kierkegaard og Grundtvig undervejs. Vartov så vi, både den smukke gård og den store sal med alle malerierne. Vi blev næsten kag-strøjet og inden Lysmessen i kirken på Strøget (under ledelse af Simon, som var præst der), fik vi varmen på Storkespringvandstorvets dyreste og bedste "varm chokolade"café.
Vi hilste på Amalienborgs nattevagter (hverken Margrethe eller Frederik bød på aftenkaffe!) og så var det hjem i soveposerne.
Marie og Bo havde dækket op til morgenmad og hyggede om os i spisestuen og svarede på alle vores mange forskellige spørgsmål, hvorefter der blev pakket og turen gik ud i byen, vi skulle deltage i gudstjenesten i den jødiske synagoge. Det var meget spændende og anderledes end det vi kender fra vores egen måde at holde gudstjeneste på; det var nærmest som en stor familiekomsammen, hvor man kom og gik, snakkede sammen, udvekslede visitkort og andet interessant, mens der blev sunget og læst op fra Torarullerne – alt sammen meget afslappet og vi piger var så heldige at én fra menigheden fortalte undervejs og vi kunne spørge.
Til sidst blev vi inviteret ned til mændene (vi sad nemlig med den bedste udsigt fra balkonen!!), og alle fik lov at se de fine gamle Tora ruller og en af de ældste, Henrik, svarede på spørgsmål, han var meget imponeret af konfirmandernes spørgsmål og deres store viden – det var dejligt, man bliver jo lidt stolt af dem!
Vi spiste på "Ankara" bagefter og så var vi et smut i Rundetårn, som altid en imponerende udsigt over byens mange tårne. På vejen ned, så vi en udstilling med Otto Frello´s spændende malerier, som var i et smukt rum over den tilstødende kirke, som vi også besøgte.
Derefter var der frikvarter i Søsterne Greene, Disneybutikken og Legobutikken, mens vi gamle købte blomster til den udvalgte og fik en kop styrkende kaffe.
Jeg har sikkert glemt noget, men det kan en anden måske fortælle om?
Os så fandt vi bagagen og toget mod Fyn.
Det var en dejlig tur og nogle skønne, videbegærlige og dygtige unger at være sammen med!
Elsemarie og Anders er nu heller ikke værst! Tak til dem - de lægger en god bund i børnenes fremtidige forhold til liv og tro.
Lone A.

                                      ju.konf. i Kbh        KBH 2


 

23
Jan
Klokken 10:00


25
Jan
Klokken 19:30


26
Jan
Klokken 19:00


30
Jan
Klokken 10:00