Musik og sang

Musikprofil i Vejstrup Valgmenighed
Vi er nu kommet godt i gang med planerne for ombygning af kirkehus, renovering af kirkerum, samt tankerne omkring renovering af orglet. Og når man lukker øjnene og ser de nye omgivelser for sig, synes vi, det er relevant at prøve at beskrive den musikprofil, vi ønsker skal flytte ind i de nye rum og udfylde de nye muligheder i Vejstrup Valgmenighed. Lad mig starte med orglet. Vejstrup Valgmenigheds Orgel er et Strarup Orgel fra 1967. Ved indvielsen blev orglet rost af dom organisten der spillede koncert og efterfølgende udtalte: “Der en kommet en ny klang i kirken. Orglet er først og fremmest bygget til salmesang, men med så store variationsmuligheder at det klangligt kan opfylde de forskellige funktioner, begravelser, bryllupper og store gudstjenester. Derudover er der nu mulighed for at opføre store orgelværker ved koncerter i kirken”. 50 år senere skriver orgelkonsulent og organist v. Munkebjerg kirke Odense; Michael Thomsen i sin rapport og anbefaling af orglet og dets tilstand, fra 28 februar 2017: “ Orglet har en standardpræget disposition, ganske blottet for solo-stemmer, og med en tidstypisk og karakteristisk mangel på grundtonestemmer (fyldige stemmer). Mensurerne (pibetykkelsen) er ret smalle, og progressionerne i piberne giver for smalle diskanter, det store kirkerum taget i betragtning.” Det tidstypiske, som Michael Thomsen hentyder til, er et klangideal, som vandt frem i 60’erne, med meget lyse klange. Medens andre orgelbyggere gik ret hurtigt væk fra ideen, gik Strarup videre og endte altså bl.a. med at levere det orgel, vi har i dag. Udover Michael Thomsen har vi haft besøg af orgelbyggere fra Frobenius og fra Marcussen. De har på baggrund af Michael Thomsens udførlige rapport givet tilbud på renovation og udbygning af Strarup orglet. Og vi stoler på, at en sådan renovering vil bringe orglet i væsentlig bedre balance, hvad angår både fylde og variationsmuligheder. Vi er dog ikke i tvivl om, at et helt nyt orgel med dispositioner, fylde og variationsmuligheder udformet til kirkerummet står allerøverst på vores ønskeliste. Et orgel med 14-16 stemmer, der udover at ledsage sangen, også vil kunne bringe orglet ind på en central plads ved kirkens koncerter, hvad enten det er med udefra kommende kunstnere og kor eller ved kirkens tjenester, hvor et varieret musikalsk udtryk fra orglet ville kunne reflektere vores nærværende, poetiske og sanselige gudstjenester og tema aftener. Vi har også været omkring det daglige virke for organist og sangere. Her drømmer vi om at kunne ansætte en musiker, der udover at mestre et instrument, også evner at synge for til tjenesterne. Vi har arbejdet ind over sommeren med disse tanker og det har resulteret i, at vi inden længe kan opslå en ny stilling i Vejstrup Valgmenighed med følgende tekst: "Vejstrup Valgmenighed søger en kirkesanger, der udover at synge for på salmer og sange også mestrer et instrument på et professionelt niveau. Vi ønsker at udvikle den musikalske del af gudstjenesten. Vores organist har udover kirkeorglet også et hammondorgel, en harmonika og et akk. klaver at spille på, og nu ønsker vi altså et ekstra instrument til at farve den musikalske del af gudstjenesten. I vores gudstjenester står evangeliet og det kristne budskab levende og nærværende. Derudover er vi beriget med en poetisk og sanselig præst, der hver søndag inspirerer til kærlige musikalske reflektioner. Vi søger derfor en legekammerat til vores organist. En musiker, der udover sit hovedinstrument på eks. blæs, violin, cello, guitar…, gerne kan udtrykke sig på andre instrumenter. Du skal kunne improvisere og gribe øjeblikket på dit instrument, den musik, der opstår i nuet, virker ofte levende og nærværende. Og så skal du altså være i stand til at understøtte fællessangen. Og har du også stemmen til at synge solo, er det bare rigtig godt. Tiltrædelse den 1. oktober 2018." Det betyder at Andrê får frigjort ressourcer til at planlægge, udvikle og afvikle bl.a. caféaftener og månedssange. Da den nye stilling bliver en deltidsstilling, vil vi stadig kunne trække på Andrê som sanger. Og han vil også traktere klaveret, når organisten har fri. Det betyder også, at vi skal sige farvel til Anette som sanger i Vejstrup Valgmenighed. Anette stopper pr. 1. september 2018. I den forbindelse skal herfra lyde et stort og varmt tak til Anette for hendes loyale og stabile indsats gennem mange år. Anette er en særdeles farverig og sjov kvinde, og vi har haft mange skønne timer og grin sammen deroppe på pulpituret. Så al held og lykke fremover til dig Anette.
Ulrich Klostergaard.
 
Sangen går i blodet
Koret OPSANG er nu i sin 5’te sæson og har ganske
solidt etableret sig som et hver anden torsdags fristed
for sjælen til at få renset ud og tanket op. Der er 90
tilmeldte på listen, og en typisk OPSANGs aften huser
60-70 mennesker.
Sang er i sin elementære form en fysisk udfoldelse. Hvad enten
man er sig det bevidst eller ej, aktiverer man mange muskler
for at styre og kontrollere luftstrømmen op fra lungerne, igennem
luftrøret og forbi stemmelæberne der sættes i vibration og
danner den tone sangeren ønsker. Muskler i ansigtet hjælper
med at danne tonens klang.
En ældre anekdote går på at den danske stjerne sopran Inga
Nielsen nævnes som et eksempel på, at hvis man tilbage i
5-kronens tid placerede en sådan mønt mellem hendes baller,
ville den efter en stor arie aften på Metropolitan være presset
sammen til staniol. Nå ja, det er vel en privat sag, men billedet
giver en god ide om muskelarbejdet. Dig der læser dette kan
lave en nem test: prøv at lægge hånden på toppen af maven og
host en gang. Den aktivitet du mærker under hånden er den
samme som man bruger når man er bevidst om sang-støtte
mulighederne. Det samme gælder når man griner og man kan
også genkende muskel aktiviteten når man er på “det store toilet”.
Ikke så sært at man bliver forpustet af at synge.
Pia Scharling, der er konservatorieuddannet sangpædagog med
speciale i sang og stresshåndtering udtaler til bladet Samvirke:
”Det at synge er en fysisk handling - ligesom når man dyrker
sport. I begge tilfælde, når man trækker vejret dybt ned i maven,
bliver der frigivet en masse velværehormoner, de såkaldte endorfiner.
Men den kontakt, man får med sig selv, er mindst lige så
væsentligt. Når man synger, er man meget fokuseret. Man kan
hverken græde eller grine. Man kan heller ikke tænke på andre
ting. Man tænker kun på sang - og de bekymringer, man ellers
måtte have, bliver sat på pause," siger hun.
En gruppe tyske forskere fra universitetet i Frankfurt satte sig
for at se nærmere på sangs fysiske påvirkning af kroppen. Til
formålet tog de blodprøver fra et professionelt kor i byen før og
efter en 60-minutters generalprøve på Mozarts Requiem.
Forskerne opdagede 2 interessante ting i de blodprøver, der var
taget efter generalprøven. De registrerede en stigning i blodet
af dels immunoglobulin A, dels hydrocortison, der begge styrker
immunforsvaret. En uge senere gentog forskerne forsøget
og tog igen blodprøver hos kormedlemmerne. Denne gang før
og efter, de lyttede til en optagelse af Mozarts korværk - altså
uden selv at synge. Her registrerede de ikke de samme ændringer
i blodet. Forskerne konkluderede, at sang for fuld skrue
styrker immunforsvaret. (kilde; Samvirke)

En svensk forskergruppe under ledelse af Björn Vickhoff fra
Göteborg Universitet har således påvist, at den ydre synkronisering,
der foregår, når man synger sammen, modsvares af en
indre synkronisering af vejrtrækningen og hjerterytme.
Ifølge Vickhoff bidrager det at opleve denne form for fysisk synkronisitet
til at styrke koordinationen og samhørigheden mellem
mennesker. Sangen kan på den måde delvist ophæve grænsen
mellem de enkelte sangere og deres individuelle krop, så koret
føles og fremstår som en samlet organisme med en egen puls.
Hjerter slår i takt. Humøret løftes og man føler sig på alle
planer i harmoni med de andre sangere. Når man synger, er
kroppen aktivt involveret og påvirkes på et utal af måder, og
de kropslige reaktioner på sang er med til at gøre det til en
både afstressende, fornøjelig og fællesskabsskabende aktivitet.
(kilde: Videncenter for sang)
Så der er ikke meget hokus pokus at hente hvis man vil forklare
hvorfor en OPSANGs aften er en Optursaften. Den glæde
og energi den enkelte sanger producerer bliver spontant modsvaret
af sidemanden, og manifesterer den cirkel der starter
hos den enkelte, svæver ud til fællesskabet og rammer tilbage i
den enkelte. Koret øver torsdage i lige uger, og alle er velkomne
til at kigge forbi og opleve glæden ved at synge i kor.
OPSANG slutter sæsonen torsdag 14. juni med en
sommerkoncert. Det er kl 19.00 og foregår som alt
andet OPSANG i Vejstrup Valgmenigheds Kirke.
Organist og korleder Ulrich Klostergaard
 
Efterårskoncert med Mynsterland
Mynsterland 6
 
Mynsterland 1
 
Mynsterland 2
 
Mynsterland 3
 
Mynsterland 4
 
Mynsterland 5

Venskab og spilleglæde – så enkelt kan Mynsterland beskrives , og de gav en fantastisk koncert.

 

Svendborg Ny Ungdoms Kor, som de dygtige unge mennesker tilsammen hedder i uforkortet udgave, er det mest velsyngende, humørspredende ungdomskor jeg kender og i år var ingen undtagelse.

Halvanden times hjertevarmende korsang , hvor de to dirigenter, Poul Christian Balslev og Ulrich Klostergaard, skiftedes til at trylle stjernestøv over både klassisk og rytmisk musik – det var så smukt.

At et kor på smukkeste vis mestre klassisk eller rytmisk sang, kan man høre mange steder, men at et kor mestre begge dele lige godt – det er sjældent! Og så er sangerne næsten alle sammen nye, hvert år – det er godt gået!

Lige nu i juni, er der festival for store og små sommerglade mennesker, over hele landet – og de lægger mange sparepenge i det – hvad med til næste år, at begynde sommerens musikfest i valgmenighedskirken i selskab med SNUK – det er næsten gratis og bliver med garanti en af sommerens helt store oplevelser!

Snuk 17 forside

Torsdag d. 23 februar afholdt Valgmenighedens Konfirmander i samarbejde med Sangerinde Kathrine K Andersen og Koret OPSANG en fælles koncert i Kirken. Ideen til Koncerten opstod i forbindelse med muligheden for, at samle lidt penge ind til Konfirmandernes årlige Konfirmationstur. En tur der i år går til Berlin i dagene 7-12 April.
 
Et lille udvalg af forældre fik kontaktet OPSANG. som er under ledelse af Ulrich Klostergaard (kirken organist), samt  Sangerinde Kathrine K Andersen. Kathrine kommer fra Gislev kanten og er ligesom koret en del af det lokale sydøstfynske musikmiljø.  Ulrich var med det samme, med på at lave en lille koncert sammen med Kathrine. Efter et kort møde, samt et par hurtige sange ved klaveret i Kirkehuset en tidlig Onsdag morgen i efteråret, blev Ulrich og Kathrine enige om, at der helt sikkert kunne laves en god aften i kirken.
 
En kombination af Korets kraftfulde stemmer, krydret med Kathrines fortolkning af diverse kærlighedssange, løb koncerten således af stablen en kold, men ikke så "SNEFYLDT" torsdag aften i februar, som metrologerne havde varslet!! En næsten fyldt kirken med 70-75 korsangere, en toptunet Kathrine, 11 konfirmander med forældre, samt ca.150 betalende gæster, dannede således rammen om en særdels vellykket aften.
 
Det skal her fra konfirmanderne, lyde en tak til alle involverede. Det blev til et pænt lille overskud, som nu bidrager til ekstra seværdigheder i Berlin

Konf.konc.Katrine.forsiden    konf.konc.forside

”OPSANG”

Efter en forrygende opstart med det nydannede kor ” OPSANG” og en fin koncert som afslutning på første sæson, er der nu startet op igen og med overvældende deltagelse. Når alle kommer er der næsten 60 sangglade mennesker, som under Ulrichs medrivende ledelse, har nogle fantastiske øve aftener.

Selvom der er mange i koret, kan der stadigvæk blive plads til flere interesserede, også gerne herrer.

Den 17. december bliver der i øvrigt koncert med koret i kirken.

André Isager

Koncert i Verdensklasse

Harald haug 2

 

En smuk og mild sensommer september dag - en sød, høj og velbegrundet forventning - 3 super dejlige mennesker og fantastiske musikere - en fyldt Vejstrup Valgmenighedskirke.

 

Som mormor sagde: “ Hvad har vi dog gjort siden vi skal have det så godt “

 

Men det var sådan onsdag 23 september’s aften blev for alle os der mødte dansk musik i verdens klasse. Harald Haugaard, Helene Blum og Mikkel Grue, spillede og sang simpelthen fantastisk.

 

Helenes smukke og klare stemme, Mikkels nuancerede og meget nærværende guitar spil. 

 

Men først og fremmest Harald Haugaard som med sit virtuose og ærlige spil, sin legende lette tilgang til instrumentet og sin charmerende og insisterende tilstedeværelse, gang på gang fik hårene til at rejse sig og hjertet til at smile.

 

Og inden vi fik set os om var der gået 1 1/2 time, og udenfor lyste månen klart og smukt og fulgte os alle mætte og veltilfredse hjem.

 

 

Ulrich Klostergaard

Maratonsang

Maraton 15

Det var en ubeskrivelig stemning i minutterne efter “ I skovens dybe stille ro” klingede ud.
Vi kiggede forundret på hinanden, og måtte konstatere at klokken var blevet 21, og at det virkelig var 12 timer siden vi sang “I østen stiger solen op”
12 veloplagte værter havde alle lagt masser af god energi i at sammensætte og kommentere netop deres 12 sange.
Og som dagen skred frem, sank vi alle dybere ned i sangene, blev dus med værterne og dem vi sad ved siden af. 
Og de blå perler fyldte os selv og dagen, som på forunderlig og let vis, mediterede sig frem gennem temaerne.
Vi ses til næste år
 
Opsang

Opsang koncert

I en så musik- og sangglad menighed som Vejstrup Valgmenighed har der vist længe 
været ihærdige bankelyde på kordøren.
Og netop den dør er jo en af dem, jeg uden at tænke for meget over det, åbner med 
glæde og selvfølgelighed.
Og nu har den stået åbent et par måneder, og der strømmer stadig sang glade 
mennesker ind i alle aldre, både piger og drenge – som jeg ofte kommer til at kalde
korsangere.

Sidst vi øvede kom vi tæt på 50 sangere. Vi synger mest rytmiske sange, 
sange med gode tekster, sange som koret kan udtrykke med glæde og nærvær. 
Og den store tilstrømning er nok også et udtryk for den generelle opblomstring
for sang i almindelighed og kor i særdeleshed, der er i dagens Danmark. Sangens 
Hus hedder et nyt begreb som skyder op rundt i landet, med egen administration, 
ledelse, dirigenter og sang pædagoger. Og sangglæden stråler udtil alle dele af 
landet. Skønt – Og hvem ved, hvor det næste Sangens Hus skal ligge – Vejstrup?
Koret der er tilknyttet valgmenigheden i Vejstrup har fået navnet OPSANG. 
Og som afslutning på denne vores første sæson, synger vi en sommerkoncert i 
Valgmenighedskirken. Sæt kryds i kalenderen: Tirsdag den 12. maj 2015 kl 19.00.

Ulrich Klostergaard 

Kor-datoer, foråret 2015:

3. februar
3. marts
17. marts
14. april
28.. april
12. maj koncert

Alle dage kl. 19 - 21