Konfirmation

Konfirmation i Vejstrup Valgmenighed er altid en festlig begivenhed. Konfirmationen finder altid sted den sidste søndag i april, med mindre denne dag er påskedag. Så flyttes konfirmationen til søndagen efter, altså 1. søndag efter påske. Skulle konfirmationssøndagen falde i bededagsferien, falder konfirmationen på lørdagen i bededagsferien.

Konfirmationen  er:


2017 - lørdag  den 13. maj

Menighedsrådet har vedtaget at ændre tidspunktet for de årlige konfirmationer i valgmenigheden, Det betyder, at vi fra og med år 2017 ikke længere fejrer konfirmation den sidste søndag i april, men fra da af har vi i stedet konfirmation i valgmenigheden lørdag i bededagsferien.

Der er indskrivning til konfirmation i løbet af foråret. Medlemmernes børn får besked om datoen i kirkebladet og ved et brev. Der sendes også brev til alle elever i 6. klasse på friskolerne i Øster Åby og Oure.

arsmodet

Hvis man ikke er medlem af valgmenigheden og ønsker at blive konfirmeret her, kan man ringe eller maile til præsten og få en aftale om at blive indskrevet som konfirmand. Det koster for tiden 3000 kr. at blive konfirmeret i Vejstrup Valgmenighed, hvis man ikke er medlem.

Konfirmationsforberedelsen foregår sædvanligvis om morgenen i skoletiden enten tirsdag eller torsdag fra kl. 8.30 til kl. 10.00.

Konfirmationsforberedelse er ikke skolegang, og man har ikke lektier for. Timerne skal bruges til at fortælle historier og skabe et rum, hvor man kan tale om alt, hvad der har med livets store spørgsmål at gøre. Konfirmanderne lærer også en række gode salmer at kende, og får kendskab til både gudstjenesten, kirken og Bibelen.

I løbet af året tager vi på konfirmandlejr. Her tilbringer vi en hyggelig og indholdsrig weekend og der er lejlighed til, at konfirmanderne lærer hinanden bedre at kende, på tværs af skoleklasser og skoler.

Der afholdes også filmaftener, som indebærer, at konfirmanderne overnatter i Kirkehuset. Vi mødes og spiser sammen og ser film hele natten lige til kl. 8 næste morgen, og spiser så morgenmad inden vi bryder op.

Der er desuden tur til København, hvor vi oplever hovedstaden, får mulighed for at blive inspireret af kunst, musik og engagerede kirkefolk og ser på utraditionelle måder at danne kirke på.

I løbet af året laver konfirmanderne deres egen gudstjeneste. Disse gudstjenester er meget forskellige og spændende.

Forældrene bliver indbudt til forældremøde et par gange i løbet af året. Der er i det hele taget en god tradition for, at forældrene engagerer sig i konfirmandernes gøren og laden i det omfang, der er mulighed for det. Også her mærkes den nære forbindelse til det lokale friskolemiljø.

Det forventes, at konfirmanderne deltager i gudstjenesterne jævnligt. Der er ikke krav om et bestemt antal gange, men konfirmanderne skal være fortrolige med gudstjenesten og dens forløb. Det er iøvrigt altid en god oplevelse at deltage i gudstjenesten sammen med sine forældre og andre nære familiemedlemmer, f.eks. ens søskende og bedsteforældre.

Som optakt til konfirmandåret inviteres de unge sammen med deres forældre (og gerne søskende og bedsteforældre) til en opstartsgudstjeneste, hvor præsten gennemgår gudstjenestens led i fællesskab med kirkens øvrige personale. På den måde er der mulighed for at blive "klædt på" så godt som muligt inden det kommende års gudstjenesrer.

Sidste års konfirmander konfirmander 13 2