Medlemskab

Hvad indebærer det?

Vejstrup Valgmenighed er en åben menighed, hvor alle som noget helt naturligt er velkomne til at deltage i samtlige arrangementer og gudstjenester.

Som medlem har man direkte indflydelse ved at deltage i valgmenighedens generalforsamling.

På generalforsamlingen kan alle emner tages op til debat. Alle medlemmer kan komme med forslag til generalforsamlingens dagsorden. Generalforsamlingen er beskrevet i menighedens vedtægter.

En valgmenighed har således et udstrakt selvstyre på alle væsentlige punkter og folder sig dagligt ud i en frihed under ansvar. Det indebærer, at det alene er menighedens ansvar at der holdes gudstjeneste. En valgmenigheds fortsatte beståen og det indre, fælles liv afhænger derfor af, at der hele tiden er mennesker, der vil være menighed og samtidig sørge for rammerne omkring gudstjeneste og menighed.

Da valgmenighederne hører under Den Danske Folkekirke er valgmenighedsmedlemmer fortsat medlem af folkekirken, men ikke af den lokale sognemenighed og betaler derfor ikke kirkeskat over kommunen, men betaler i stedet et fradragsberettiget bidrag direkte til valgmenigheden. Forretningsføreren sørger for disse formaliteter, når hun har modtaget din indmeldelse.

Medlemsbidrag

Som medlem betaler du ca. det samme som du har betalt i kirkeskat. I stedet for at betale via skatten, betaler du direkte til valgmenigheden, og du betaler ikke længere kirkeskat.

Medlemsbidraget er fradragsberettiget.

2017: Der er fastsat et personfradrag på 40.000,00 kr. for medlemmer over 18 år.

Medlemmer fra 18 til og med 29 år betaler 1,04% af den skattepligtige indkomst (omtrent svarende til kirkeskatten i Svendborg Kommune). Er den skattepligtige indkomst under 100.000,00kr betales 300,00 kr pr.år.

2017: Nye medlemmer og medlemmer som fylder 30 år i 2017, lignes med 1,7%. Fra 2018 lignes med 1,8%.

Medlemmer som er meldt ind før årsskiftet 21016/17, har, indtil da, betalt 2,5%. Dette er i 2017 nedsat til 2,4% og vil, over nogle år, gradvist falde, så alle over 30 år betaler 1,8%.

Børn og unge

Børn og unge er gratis medlemmer indtil de fylder 15 år. Unge mellem 15 og 18 år betaler 120 kr. om året. Når du fylder 18, skal du betale medlemsbidrag svarende til kirkeskatten.

Find indmeldelsesblanket her