Sommermøde: "En himmelsk dag i Vejstrup"

KategoriArrangement
Dato
23 Juni 2019 14:00 - 17:00

Emnet for sommermødet er det vigtige tværkulturelle, kirkelige projekt, som netop er søsat i Svendborg – Folkekirkens
Tværkulturelle Samarbejde FTS. Vi får besøg af flere af de ledende personer bag projektet og ser frem til et par spændende
og oplysende timer om et tiltag, som i øvrigt omtakes andetsteds i kirkebladet.
Så i midsommerens svale luft og med de første spæde rosers favntag med sommerlyset 
inviteres til det årlige sommermøde, som i år foregår søndag den 23. juni. Vi begynder med
en friluftsgudstjeneste i Lunden kl. 14, hvorefter der er sammenkomst med kaffe og kage
i rosenhaven og præstegården med foredrag om FTS.
I tilfælde af regn og blæst rykker vi festlighederne indendøre.