Skærtorsdag og Kristusbilleder

KategoriGudstjeneste
Last Date
18 April 2019 19:00 - 21:00

I forrige kirkeblad nævnte jeg, at jeg som optakt til påskeugen
vil fortælle om kunstneriske fremstillinger af Kristus. Denne
fortælling rykker vi fra den 11. april og til Skærtorsdag aften,
hvor fortællingen vil indgå som en del af nadverfejringen denne
aften. Jeg vil fortælle om udvalgte billeder, og vi vil lytte til
musik og synge salmer, der knytter sig til billederne