Det poetiske hjørne "Virginia Woolf, liv og forfatterskab

KategoriArrangement
Dato
11 oktober 2018 19:00 - 22:00

"Min egen hjerne forekommer mig at være det mest utilregnelige
maskineri – altid summende, nynnende, svævende, brølende,
dykkende og så begravet i mudder. Og hvorfor?"
Hvad skal al denne lidenskab til for?
Sådan skrev den engelske forfatter Virginia Woolf i et brev i december
1932 og i hendes helt unikke forfatterskab forbliver hendes
eget spørgsmål åbent – nemlig spørgsmålet om, hvad meningen
med al den lidenskab egentlig er.
Torsdag den 11. oktober vil jeg give eksempler på Woolfs
enestående forfatterskab og fortælle om hendes liv. Det poetiske
hjørne vil i øvrigt blive fyldt med poesi og ord senere i løbet af
vinteren og de næste år. Mere herom i næste kirkeblad.
Af kommende forfattere kan bl. a. nævnes: Federico Garcia Lorca,
Thomas Mann, Else Lasker-Schüler og Dylan Thomas.