Fællesgudstjeneste "Ud af huset gudstjeneste" i Odense Valgmenighed

KategoriGudstjeneste
Dato
23 september 2018 10:00 - 14:00

Søndag den 23. september kl. 10.00 sætter de fynske friog valgmenigheder hinanden stævne ved en gudstjeneste i Odense Valgmenighed. Odense Valgmenighed byder til gudstjeneste med efterfølgende frokost, som hver menighed selv medbringer. Som afslutning byder værtsmenigheden på kaffe og underholdning. Der er afslutning senest kl. 13.30. Jeg går ud fra, at der aftales på kryds og tværs, hvad transport til og fra Odense angår. Er der nogen af jer, som ikke kan få nogen transport til storstaden, vil jeg forsøge at koordinere kørsel så godt, det lader sig gøre. I er derfor meget velkomne til at kontakte mig for enten at tilbyde kørsel eller bede om kørelejlighed. Jeg kontaktes fortfarende på tlf. 40475919. AC