Pigekor - workshop

KategoriArrangement
Dato
26 maj 2018 12:00 - 15:00

Lørdag den 26. maj er der  Workshop kl. 12 – 15 og koncert
kl. 16. Alle datoer mødes vi i Vejstrup Valgmenigheds Kirke.
Herefter er det min plan at etablere et fast pigekor på 18-20
piger. Her kan en optagelses prøve komme på tale.
Ulrich Klostergaard,