2. søndag efter trinitatis

KategoriGudstjeneste
Dato
25 juni 2017 14:00 - 17:00

Sommermødet
I midsommerens svale luft og med de første spæde rosers favntag med sommerlyset inviteres til det
årlige sommermøde, som i år foregår søndag den 25.  uni. Vi begynder med en friluftsgudstjeneste i Lunden
kl. 14, hvorefter der er sammenkomst med kaffe og kage i rosenhaven og præstegården med foredrag af
Troels Mylenberg. 
Se nærmere program på vores hjemmeside og på opslag i kirken og Kirkehuset.
Der er tilmelding til Lone Arntzen (40255382) senest Valdemarsdag