Indmeldelsesblanket 2017

Undertegnede ønsker herved at blive medlem af Vejstrup Valgmenighed gældende fra dags dato.

Samtidig giver jeg Valgmenighedens forretningsfører adgang til min ”Skatteattest med indkomstoplysninger”, så der kan indhentes oplysninger om min skattepligtige indkomst i forbindelse med fastsættelse af medlemsbidraget. Vejledning om ”Skatteattest - - ” og oplysninger om medlemsbidrag kan ses og udskrives i rubrikken ”Skatteattest” link her og 
”Medlemsbidrag”link her

Oplysningerne vil blive behandlet strengt fortroligt, og anvendes udelukkende til beregning af medlemsbidraget til valgmenigheden.

Jeg erklærer mig indforstået med, at udmeldelse af Vejstrup Valgmenighed kun kan ske pr. 1. januar.

Cpr.nr.:___________________________________

Navn:___________________________________________________________________________

Vejnavn og nr.____________________________________________________________________

Postnr.__________ By:___________________________________Telefon:____________________

Email:___________________________________________________________________________

___________________              ______________________________________

Dato                                           Underskrift

___________________             ______________________________________                                    

Dato                                           Præstens underskrift

Noteret i Vejstrup Valgmenighed 

Denne original til valgmenigheden

Kopi til medlem

__ Ja tak, jeg vil gerne læse kirkebladet på hjemmesiden,

(sætter du ikke x her, får du kirkebladet i din postkasse)

18
nov
Klokken 10:00


19
nov
Klokken 14:30


25
nov
Klokken 19:30


29
nov
Klokken 19:00